Gundlas diplom
Gundla Johnson och Maj-Britt Öberg med sina diplom
Ulla Engström

Förändring i Styrelsen

Till ny ordförande i Kungsbacka Hemslöjdsgille valdes Ulla Engström.

Omval gjordes på Maj-Britt Öberg, Britt-Marie Olsson, Birgitta Larsson, Birgitta Magnusson och Ann-Marie Olmarker. Här finns styrelsen

Efter årsmötesförhandlingarna drack vi kaffe, smörgås och kaka och vår medlem Bror Forslund berättade om sina kontakter med Japan.

Våra partners:

 

Vi samarbetar med följande organisationer i Kungsbacka.

 

 

 

KONTAKTA OSS

 

Adress (vävstugan):

Skogsallen 18-12, källarlokal

 

Mail:

kontakt@hemslojdsgillet.se

 

Mobilnummer till ordförande:

076 763 19 16

FÖLJ OSS

 

 

 

Årsmötet 2014.

5 mars hade vi årsmöte i Signes Hus i Kungsbacka. Det var en god uppslutning med ett 50-tal medlemmar på plats.

Före årsmötesförhandlingen överlämnade f.d. länshemslöjdskonsulent Kersti Nilsson SHR:s diplom till Maj-Britt Öberg och Gundla Johnson för god insats i föreningen.

Maj-Britts diplom

Nya stadgar

Kungsbacka Hemslöjdsgille har bestämt att man vill omarbeta sina stadgar och ansöka om att bilda en lokalförening inom Halländska Hemslöjden Bindslöjden (HHB). Vid årsmötet i mars 2014 presenterade styrelsen de nya stadgarna för årsmötet och nästa steg i processen är att man inbjuder till ett nytt årsmöte i september 2014 för att då ta beslut om att stadgarna skall gälla, om mötet så bestämmer. För Kungsbacka Hemslöjdsgille gäller det då att ansöka hos HHB om att få bilda en lokalavdelning här i Kungsbacka. Om vi tar oss igenom hela processen betyder det att vi efter 2015 kommer att ha ett större ansvar för våra medlemmar i Kungsbacka och att vi ekonomiskt kompenseras för det med en större del av medlemsavgiften. Årsmötet 2014 uttryckte att det var viktigt att vi behöll vårt namn Kungsbacka Hemslöjdsgille.

Hemslöjdsgillet

i Kungsbacka