Vi är en lokalförening tillhörande Halländska Hemslöjdsföreningen Bindslöjden, som i sin tur tillhör Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund (SHR). SHR är en nationell och ideell organisation med vision att:

"Slöjden ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv".


Kungsbacka Hemslöjdsgille arbetar aktivt och ideellt för att bevara och lära ut både mjuk- och hårdslöjd. Här ryms allt från traditionell vävning, tovning, bandvävning, knyppling och stickning till karvsnitt, träslöjd och trådtjack.

Senaste inlägg på Facebook

När Hemslöjden fyllde 100 år

Under år 2012 fyllde Svenska hemslöjdsföreningars riksförbund (SHR) 100 år. Detta firades landet runt på olika sätt och vid olika tillställningar. Som en viktig del i detta firande planerades en stor utställning på Liljevalchs museum i Stockholm från juni till september samma år.

Den 6 juni 2012 öppnades dörrarna till Liljevalchs för allmänheten att beskåda utställningen som slöjdare ifrån hela Sverige tillsammans skapat. Det var en fantastisk och inspirerande utställning. Där kunde man titta på alla de ca 2000 löv som skickats in och som tillsammans utgjorde det kollektiva konstverket ”Ser du löven för alla träd”

KONTAKTA OSS


Adress (vävstugan):

Skogsallen 18-12, källarlokal


Mail:

kontakt@hemslojdsgillet.se


Mobilnummer till ordförande:

076 763 19 16

FÖLJ OSS


Facebook
Våra partners:


Vi samarbetar med följande organisationer i Kungsbacka.